نوشته‌ها

سوپاپ موتور ژنراتور

/
وظیفه سوپاپ خارج کردن دود و بازکردن مجرای سیلندر است که هوا به‌ر…