نوشته‌ها

میل لنگ موتور ژنراتور

/
میل لنگ موتور ژنراتور یک کلمه فارسی بوده و منظور میله‌ای است که …