نوشته‌ها

تعمیر دیزل ژنراتور

تعمیر دیزل ژنراتور یا تعویض آن؟

/
دیزل ژنراتور به قطعاتی گفته می شود که در آن یک موتور دیزلی و ی…