نوشته‌ها

موتور برق دیزلی

موتور برق دیزلی یک موتور احتراق داخلی

/
فشرده سازی مکانیکی منجر به افزایش دمای هوا در سیلندر شده و در…