نوشته‌ها

دینام ژنراتور سه فاز

تولید جریان خروجی 400 تا 6300 ولت متناوب با دینام ژنراتور سه فاز

/
به دستگاهی که از انرژی مکانیکی استفاده می کند تا ضمن ایجاد میدان مغناط…
ژنراتور گازی دائم کار کوچک

آنچه برای شناخت ژنراتور گازی دائم کار کوچک لازم است

/
ژنراتور گازی دائم کار کوچک، به ژنراتوری گفته می شود که قادر به کار کردن …

قیمت ژنراتور کوچک

/
ژنراتور قطعه ای که انرژی مکانیکی را تبدیل به انرژی الکتریست…