نوشته‌ها

میل لنگ موتور پرکینز

/
میل لنگ موتور  محور اصلی انتقال قدرت به خارج از موتور است که با به…