نوشته‌ها

دینام ژنراتور سه فاز

تولید جریان خروجی 400 تا 6300 ولت متناوب با دینام ژنراتور سه فاز

/
به دستگاهی که از انرژی مکانیکی استفاده می کند تا ضمن ایجاد میدان مغناط…