نوشته‌ها

دیزل ژنراتور پرکینز

/
دیزل ژنراتور پرکینز یکی از قدیمی‌ترین انواع دیزل ژنراتور است که دارای …

یاتاقان موتور پرکینز

/
یاتاقان موتور پرکینز یکی از بخش های اصلی موتور هستند که حتی با ت…

سیلندر موتور پرکینز

/
سیلندر موتور پرکینز از دو بخش سیلندر و سر سیلندر تشکیل شده است. سی…