نوشته‌ها

دیزل ژنراتور گازوئیلی

/
دیزل ژنراتور گازوئیلی دستگاهی است که به منظور تولید برق مورد ا…